Navigacija

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, KP, VGP i SiUPK za drugi februarski rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 07.02.2022. godine u sledećim terminima:

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 09:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 09:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformacioni sistemi, odražaće se od 09:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, odražaće se od 09:00.

  • Računski kolokvijum iz predmeta Kartografske projekcije, održaće se od 10:30.

  • Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se od 10:30.

Odbarana elaborata i teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se 8.2.2022. godine od 17:00.