Navigacija

Tradicionalno uspješno na Salonu urbanizma

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbeNagrade

Podsjećamo se uspjeha AGGF-a na 30. Salonu urbanizma, koji je održan u Nišu, u periodu 8-15.11.2021. U selekciji su bila ukupno četiri projekta naših studenata i njihovih mentora, a dva od njih su nagrađeni. Koordinator našeg učešćaje bila dr Jasna Guzijan. Uz listu selektovanih i nagrađenih odnosno pohvaljenih projekata. čestitamo svim učesnicima.

 

Treća nagrada:

Projekat regeneracije urbanog nasleđa na margini – novi stari duh Šehera / The project of regeneration of the urban heritage on the margin – the new old spirit of Šeher

Autor: Milica Borić, drugog ciklusa Studijskog programa Arhitektura i urbanizam

Mentori: prof. dr Malina Čvoro, doc. dr Dijana Simonović, doc. dr Ognjen Šukalo, doc. dr Igor Kuvač

 

Pohvala:

Koncept naselja Novi Borik u Banjoj Luci po modelu „Habitat 67“ / Conceptual design of the neighborhood Novi Borik in Banja Luka according to the model "Habitat 67"

Autori: Aleksandar Marić, Edvin Mahmutović, Nemanja Petković, studenti treće godine studija arhitekture

Mentori / Mentors: doc. dr Dijana Simonović, doc. dr Nevena Novaković, v. asist. Anita Milaković

 

Selekcija:

Reaktivacija "Stare Banje Luke": Edukacija i participacija građana — Projekat urbane regeneracije naselja Gornji Šeher u Banjoj Luci / Reactivation of “Old Banja Luka”: Citizen education and participation — Urban regeneration project for neighborhood Gornji Šeher, Banja Luka

Autor: Jovana Janjić, drugog ciklusa Studijskog programa Arhitektura i urbanizam

Mentori: doc. dr Dijana Simonović, dipl. inž. arh., doc. dr Malina Čvoro dipl. inž. arh., doc. dr Ognjen Šukalo, dipl. inž. arh., doc. dr Igor Kuvač, dipl. inž. arh.

 

Selekcija:

Projekat aktiviranja starog puta Banja Luka – Čelinac u funkciji rekreativne (biciklističke) i kulturne rute / Urban activation of the old road Banja Luka - Celinac in the function of recreational (cycling) and cultural routes.

Autori: Miljana Gotovac, Vukašin Deronjić, Miodrag Iličić i Sara Savić, studenti četvrte godine studija arhitekture

Mentori: prof. dr Malina Čvoro i doc. dr Igor Kuvač

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11268/1_Ilustracija_30._salon_Maric_Mahmutovic_Petkovic.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11268/1_Ilustracija_30._salon_Jovana_Janjic.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11268/2_Ilustracija_30._salon_Milica_Boric.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11268/2_Prijava_30._salon_Maric_Mahmutovic_Petkovic.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11268/Gotovac__Deronjic__Ilicic__Savic.jpg