Navigacija

TM2 - REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA 14. 10. 2021

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Završni ispit održan 14.10.2021. zadovoljili su:

1. Milana Škrbo, ocjena 7

2. Tatjana Samardžija, ocjena 7

3.  Tamara Đukić, ocjena 6