Navigacija

Termin pismenog dijela ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, KP, GIS. GISHP, Primjena GIS u saobraćaju i VGP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 23.08.2021. godine u sledećim terminima:

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 8:30.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 8:30.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformacioni sistemi, odražaće se od 10:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, odražaće se od 11:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, održaće se od 16:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Gis u hidrotehničkoj praksi i Primjena GIS u saobraćajnicama, održaće se od 16:00.

  • Računski kolokvijum iz predmeta Kartografske projekcije, održaće se od 9:30.

  • Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se od 16:00.

  • Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, Gis u hidrotehničkoj praksi i Primjena GIS u saobraćajnicama, održaće se od 16:30.