Navigacija

TM2 - Rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit iz TM2, održan 5.7.2021, zadovoljili su:

1. Banjac velimir 12/19, bodova 10 (I kolok.)

2. Ćeranić Simo 22/19, bodova 25

Završni ispit obaviće se u petak 9. 7. 2021. u 13.00, sala 19 na Mašinskom fakultetu, ili po dogovru sa predmetnim nastavnikom.

Uvid u radove studenti mogu izvršiti danas (srijeda) u terminu 12.30 - 13.00, ili sutra od 11 časova.