Navigacija

KI1 - rezultati drugog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoKonstruktersko inženjerstvo 1 - KI1

Drugi kolokvijum iz Konstrukterskog inženjerstva 1, održan 11.6, položili su:

Gorana Mitrović  94%

Matej Lukajić  90%

Simo Ćeranić  80%

Drago Tomić  78%

Andrej Savković  78%

Milana Škrbo  74%

Vanja Bailović  58%

Tamara Đukić  U