Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Primjena GIS u saobraćaju za aprilski rok

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Predmet Primjena GIS u saobraćaju za aprilski rok položio je:

  • Bojan Dukić, 03MGRS/20 - 20 (osam)