Navigacija

Posjeta studenata četvrte godine Hidrotehničkog usmjerenja hidroelektranama Jajce i Bočac

AktuelnostiGrađevinarstvoNovosti i obavještenjaRadionice i izložbe

U utorak 18. maja 2021. godine studenti četvrte godine Hidrotehničkog usmjerenja posjetili su hidroelektrane Jajce 2 i Bočac 1 i 2. Posjeta je organizovana u sklopu nastavnog predmeta Hidrotehničke konstrukcije koji se izvodi na Hidrotehničkom usmjerenju. Posjetu su predvodili predmetni nastavnik doc. dr. Žana Topalović i asistent Petar Praštalo.

Studenti su imali prilike da steknu praktična iskustva i da se upoznaju sa načinom rada samih postrojenja, kao i načinom upravljanja akumulacijama u periodu velikih voda. U toku posjete izvršena je i demonstracija rada preliva na HE Bočcu 2. 

Posjeta je dio redovnih aktivnosti na nastavnom predmetu, da studenti pored teorijskog znanja steknu i praktično znanje i na taj način steknu bolje kompetencije za rad nakon završetka studija. 

Za studente, posjeta je bila od velikog značaja jer su imali priliku da vide objekte visokih brana i da se upoznaju sa hidrotehničkim konstrukcijama takvih objekata.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__6_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__1_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__2_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__3_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__4_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__5_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__7_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__8_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__9_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__10_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__11_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__12_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__13_.jpg
 • /uploads/attachment/vest/10732/AGGF_HE_Jajce_Bocac__14_.jpg