Navigacija

OOGR i UPUG - rezultati ispita (aprilski ispitni rok)

Oglasna pločaGeodezijaUpravljanje projektima u geodeziji - UPGNOsnove organizacije geodetskih radova - OOGR

OOGR

1. Todor Puholj          7 (sedam)

2. Boris Masović       7 (sedam)

3. Iva Matošević       9 (devet)

4. Filip Jaćimović      6 (šest)

 

iz UPR

1. Dajana Todorović   10 (deset)

2. Isidora Knežević     8 (osam)

3. Jovana Grubor       9 (devet)

4. Jovana Đurđević    9 (devet)

5. Pekić Nikola           9 (devet)

6. Nikolina Dumanić   8 (osam)

7. Miloš Aćimović        7 (sedam)

8. Milica Ostojić          7 (sedam)

9. Miloš Zvijerac         8 (osam)