Navigacija

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Geoinformatika 1

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Geoinformatika 1 su:

  1. Sara Lukić, 13/17 - 5 (deset)
  2. Petar Malešević, 01/19 - 5 (deset)
  3. Miloš Velemir, 13/19 - 3,5 (osam)
  4. Dmitar Velemir, 19/19 - 3 (sedam)
  5. Aleksandra Vokić, 03/19 - 3 (sedam)
  6. Helena Petrović, 15/17 - 3 (sedam)