Navigacija

Prvi kolokvijum-Dir2 (Matematika3)

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

U ponedjeljak 19.4.2021. nastava će biti organizovana  UŽIVO prema rasporedu.


Tada ćemo raditi pripremu za prvi kolokvijum.


Kolokvijum će biti održan u periodu 20.4.-24.4.2021. (utorak-subota).


Tačan termin i satnicu objaviću u ponedjeljak (19.4. 2021.).


Banja  Luka 17.4.20201.                     Pred. nastavnik