Navigacija

DIR 2 - (Matematiks 3) termin kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezija

Prvi kolokvijum biće održan u utorak 20.4.2021. u 12 sati u nekoj od slobodnih učionica (iznad Pravnog fakulteta).

 

Još jednom Vas molim da isti prijavite u gugl učionici.

 

Banja  Luka  19.4.2021.           Pred. nastavnik