Navigacija

DIR 2 - (Matematika 3) rezultati kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Prvi kolokvijum položili su:

01/20  Savić Emilija 30/30

01/20 Đurđević Marko 27/30

 

Uvid u radove je u petak 23.4.2021. u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.

 

Banja  Luka                22.4.2021.                                      Pred. nastavnik