Navigacija

Predaja i pregled urađenih elaborata iz predmeta Računska hidraulika

Oglasna pločaGrađevinarstvoHidraulika - HI1

Predaja elaborata na pregled iz predmeta Računska hidraulika, za studente 4. godine Hidrotehničkog usmjerenja koji 4. godinu slušaju u akademskoj 2020_21, održaće se u petak 05.03.2021. godine u 11:00 časova!

Studenti koji su predmet Računska hidraulika slušali prošle akademske godine, takođe treba da donesu elaborate na uvid u ovom terminu!