Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA:  KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3 I PROJEKTOVANJE U PREMJERU I KATASTRU

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 3 / MAProjektovanje u premjeru i katastru / MA

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3 I PROJEKTOVANJE U PREMJERU I KATASTRU

 

Drugi ciklus studija Geodezije. Januarsko – februarski rok 1. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 3 i Projektovanje u premjeru i katastru održaće se  22.02.2021. godine u 17 časova, sala K4.