Navigacija

Termin pismenog dijela ispita iz predmeta GI1, GI2, KP, GISHP, Primjena GIS u saobraćaju i VGP

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se 11.2.2021. godine od 12 časova.

Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, GIS u hidrotehničkoj praksi, Primjena GIS u saobraćaju održaće se 11.2.2021. godine od 16 časova.

Integralni računski dio ispita iz predmeta Kartografske projekcije održaće se 11.2.2021. godine od 12 časova.