Navigacija

Odbrana elaborata i pismeni dio ispita iz predmeta GI1, GI2, GIS, GISHP, VGP, KP i Primjena GIS u saobraćaju za januarsko - februarski rok termin 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, održaće se 26.2.2021. godine od 10:30-12h.

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, održaće se 26.2.2021. godine od 08:30-09:00h.

Odbrana elaborata iz predmeta Primjena GIS u saobraćaju i GIS u hidrotehničkoj praksi održaće se 26.2.2021. godine od 17h.

Odbarana elaborata iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se 26.2.2021. godine od 16 časova.