Navigacija

MZG rezultati kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaMatematika za geodete - MG

Rezultati kolokvijuma su u prilogu.

Uvid u radove je u četvrtak 18.2.2021. u 10 sati u kabinetu broj 20.

Upis ocjena je isti dan.

Studentica Jelena Lalović treba da se javi predmetnom nastavniku.

Banja  Luka   17.2.2021.