Navigacija

GRF_ FI Rezultati pismenog dijela ispita (drugi termin)

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGrađevinska fizika - GRFFizika - FI

Pismeni ispit iz predmeta Građevinska fizika položili su:

1. Andrej Savković 11/19     68%

2. Dražen Vidović 03/19     58%

3. Matej Lukajić 13/18     55%

Pismeni ispit iz predmeta Fizika položili su: 

1. Ognjen Kosić 02/19     51%

Uvid u radove u srijedu 17.02. u 13 h.