Navigacija

Rezultati II praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

Drugi praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika 1 održan 18.12.2020. godine položili su studenti navedeni u tabelama ispod.

GEODEZIJA

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Đurđević Marko 01/20 10
2. Knežević Luka 14/19 9
3. Mirković Marko 12/19 8

 

GRAĐEVINARSTVO

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Atlagić Stefan 26/20 7
2. Vujić Anđela 12/20 10
3. Dušanić Ivana 10/20 6
4. Jejinić Stefan 29/20 9
5. Lalić Igor 18/20 8
6. Savić Emilija 01/20 10
7. Trivun Anđela 09/20 6

 

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 21.12.2020. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent