Navigacija

MKE - rezultati prvog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoMetod konačnih elemenata - MKE

Prvi kolokvijum iz predmeta Metod konačnih elemenata položili su:

Vladimir Smiljanić - 97%,

Đorđe Grabljić - 94%,

Nikolina Stojčić - 90%,

Savo Malešević - 90%,

Ratko Parović - 82%,

Sandra Nikolić - 75%,

Nataša Jorgić - 75%,

Stefan Čivčić - 65%,

Milana Vukojević - 55%.