Navigacija

Termin pismenog dijela ispita iz predmeta GI1, GI2, KP, GIS,VGP i GISHP u oktobarskom roku (II termin)

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se 19.10.2020. godine od 9 časova.

Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi, održaće se 19.10.2020. godine od 16 časova.

Integralni računski dio ispita iz predmeta Kartografske projekcije održaće se 19.10.2020. godine od 9 časova.