Navigacija

Engleski jezik_SPGRA_rezultati pismenog ispita_septembar 2, 2020.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

Engleski jezik 1 

Jovana Đurić 38.5/50 

Engleski jezik 2

Jovana Đurić 38/50  

Engleski jezik 3 

Slaviša Popović 28/40 

Engleski jezik 4 

Slaviša Popović 32/40 

Ivana Kuzmanović 30/40 

Usmeni ispit (Engleski jeik 1 i 2) i upis ocjena će biti u četvrtak  08.10.2020. u 10.00 u kampusu u kabinetu br 7.