Navigacija

Strani jezik struke_rezultati pismenog ispita_septembar 2, 2020.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik struke - SJS

Strani jeik struke 

Milorad Čičić 46/50 

 

Usmeni ispit u ponedeljak 28.09.2020. u 10.00 u kampusu, kabinet broj 7.