Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_28.9.2020.

Oglasna pločaBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKABetonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita iz predmeta Betonske konstrukcije (ARH.) i Konstruktersko inženjerstvo 3 (GRAĐ.), koji je održan 28.9.2020. godine, niko nije položio.

Za kandidate koji su u prethodnim terminima položili pismeni dio ispita, usmeni ispit će se održati 6.10.2020. (utorak) sa početkom u 9,00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).