Navigacija

Odbrana elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, SiUPK i KP za avgustovski rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, održaće se 24.8.2020. godine od 10:30-12. 

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, održaće se 24.8.2020. godine od 09-10:30.