Navigacija

K1 - rezultati računskog dijela ispita Jun 1

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1

Rezultati odbrane elaborata iz predmeta Kartografija 1 su: 

Miloš Tadić 15/40

Mijo Marić 15/40

David Škorić 24/40

Uvid u radove održaće se u četvrtak 16.07. od 12 časova.