Navigacija

JUN-JUL 1 - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoInformatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2

Rezultati praktičnog dijela ispita održanog 01.07.2020. godine navedeni u tabeli ispod.

INFORMATIKA 1

I kolokvijum

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Srdić Ana 15/19 3
2. Stanković Milica 16/18 7

 

INFORMATIKA 2

I kolokvijum

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 15)
1. Banjac Velimir 12/19 4
2. Mihajlović Luka 09/19 4

 

INFORMATIKA 2

II kolokvijum

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 15)
1. Lukajić Matej 13/18 6
2. Nišević Sanja 17/18 6
3. Radešić Ivana 08/19 12

 

Uvid u radove može se izvršiti u srijedu, 08.07.2020. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent