Navigacija

Održan treći dio Kursa cjeloživotnog učenja "PROTIVPOŽARNE GRAĐEVINSKE MJERE"

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru ERASMUS+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 10. marta 2020. godine održan je treći dio Kursa cjeloživotnog učenja (Life Long Learning course) "PROTIVPOŽARNE GRAĐEVINSKE MJERE".

Predavanja su održali:

doc. dr Igor Džolev na temu „Otpornost konstrukcija na požar“

doc. dr Vesna Bulatović na temu „Spoljni uticaj sulfata“

Kurs je koncipiran kao vid kontinuirane edukacije inženjera tehničkih oblasti sa minimalno 240 ECTS bodova, kao i profesionalaca, koji se bave zaštitom od požara u praksi.

Predavanjima su prisustvovali inženjeri iz građevinske i drugih srodnih oblasti, kao i nastavnici i saradnici te studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.