Navigacija

Računski dio ispita iz predmeta Geodetska metrologija_Jan2_2020

Oglasna pločaGeodezijaGeodetska metrologija - GM

Računski dio ispita iz predmeta Geodetska metrologija održaće se u četvrtak (13.02) sa početkom u 9 časova.