Navigacija

Održan prvi dio Kursa cjeloživotnog učenja "PROTIVPOŽARNE GRAĐEVINSKE MJERE"

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru ERASMUS+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 25. februara 2020. godine održan je prvi dio Kursa cjeloživotnog učenja (Life Long Learning course) "PROTIVPOŽARNE GRAĐEVINSKE MJERE".

Predavanja su održali:

Slavko Maslarić na temu “POSTUPCI I PONAŠANJE U SLUČAJU POŽARA”

Ivana Klarić na temu “PRIMJENA PROGRAMSKIH PAKETA PyroSim I Pathfinder"

Kurs je koncipiran kao vid kontinuirane edukacije inženjera tehničkih oblasti sa minimalno 240 ECTS bodova, kao i profesionalaca, koji se bave zaštitom od požara u praksi.

Predavanjima su prisustvovali inženjeri iz građevinske i drugih srodnih oblasti, kao i nastavnici i saradnici te studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.