Navigacija

Promocija publikacija nastavnika i saradnika AGGF-a

KnjigeAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet povodom obilježavanja Dana Univerziteta u Banjoj Luci i 23. godišnjice AGGF-a organizuje promociju publikacija u izdanju Fakulteta..

Biće predstavljene publikacije: 


* Saobraćajnice i prostor - dopunjeno izdanje, 2019.

Ljiljana Milić Marković i Brankica Milojević

* Katastar nepokretnosti – optimalni model registra nepokretnosti, 2019.

Dragan Macanović

* Statika linijskih nosača u ravni - teorijske osnove i riješeni zadaci, 2019.

Aleksandar Borković i Dijana Majstorović

* Rekreativna funkcija šumskih kompleksa Banjaluke kao element prostornog i urbanističkog planiranja, 2019.

Ljiljana Došenović, Tanja Trkulja

* Kvalitet vazduha i arhitektura, 2019.

Saša Čvoro

* MEHANIKA TLA – riješeni primjeri, 2019.

Mato Uljarević

* Linearna algebra i analitička geometrija za studente tehničkih fakulteta, 2018.

Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić, Nebojša Đurić

* Objekti u govedarstvu, 2018.

Božo Važić, Tanja Trkulja, Miljan Erbez

 

Promocija će se održati u srijedu 11.12.2019. sa početkom u 13 časova u amfiteataru AGGF-a u Kampusu.

Promociju će moderirati doc. dr Miroslav Malinović, član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci.