Navigacija

7. međunarodna akademska konferencija MESTA I TEHNOLOGIJE 2020. / PLACES AND TECHNOLOGIES 2020.

SeminariKonferencije i skupoviAktuelnostiNovosti i obavještenja

U korak sa tehnologijama radi odgovornog delovanja u urbanom okruženju

14-15. maj 2020. / Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

 

NOVI ROK ZA DOSTAVLJANJE APSTRAKATA: 22. DECEMBAR 2019.!

 

Konferencija ispituje kako se obrazuju i predstavljaju znanja o tehnologijama i životnoj sredini, kao i etička razmatranja i moguće rizike, razvojna rešenja, ekspertizu i razgovor u odnosu na jedan od budućih razvojnih koncepcija – grada prilagođenog budućim izazovima.

U korak sa tehnologijama radi odgovornog delovanja u urbanom okruženju je vodeća ideja-motiv konferencije. Korišćenjem odgovarajućih tehnologija i kroz multidisciplinarni pristup, mogu se osigurati odgovorni pristupi i dugoročna rešenja za trenutne i buduće društvene potrebe. U skladu sa tim program konferencije i istraživanje zasnivaju se na znanju iz nekoliko akademskih disciplina: arhitekture, inženjerstva i drugih tehničkih nauka, umetnosti i društvenih nauka.


 

Osnovni zadaci konferencije su postavljeni u nameri da se odgovori na:

 • odgovoran grad,
 • odgovorne metodologije i pristupi,
 • planerske i projektne strategije koje omogućavaju uključivanje građana,
 • multidisciplinarna saradnja na raznim naučnim oblastima u cilju razvoja odgovornog grada,
 • saradnja u arhitektonskom projektovanju i srodnim umetnostima,
 • korišćenje budućih tehnologija

 

Uzimajući u obzir ciljeve i zadatke konferencije, mi želimo da istražujemo i razumemo kritički aspekt značaja i uloge tehnologija u dizajnu i da stvorimo prilagodljivi grad kroz sledeće domene:

 • Slika, identitet i kvalitet mesta
 • Nove metode, tehnologije i aplikacije u stvaralaštvu, kodizajnu i koprodukciji,
 • Arhitektonsko projektovanje i nove tehnologije izgradnje
 • Građevinske konstrukcije i materijali
 • Urbana reciklaža
 • Zaštita kulturnih dobara
 • Pejzažna arhitektura, prirodna baština i rešenja zasnovana na prirodi
 • Urbana mobilnost, rešenja u saobraćaju i kretanju
 • Osnaživanje građana, urbana participacija i odgovorni gradovi          
 • Nasleđe, turizam i dunavski region
 • Prostorni razvoj
 • Poboljšanje zdravlja i dobrobiti

 

Info:

The official website of PT conferences: www.placesandtechnologies.eu

 

Facebook: https://www.facebook.com/PTConference
Twitter: https://twitter.com/ConferencePT i
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies
Video: 
https://www.placesandtechnologies.eu/media/

 

Slike

 • /uploads/attachment/vest/8928/PT2020-_-CIRCLE-Graf-0111.jpg
 • /uploads/attachment/vest/8928/PT2020___Horizontal_full_logo.jpg