Navigacija

Rezultati I praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

Prvi praktični kolokvijum iz nastavnih predmeta Informatika za geodete 1 i Informatika 1 održan 16.11.2019. godine položili su studenti navedeni u tabelama ispod.

INFORMATIKA ZA GEODETE 1

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Velimir Dmitar 19/19 9
2. Velimir Miloš 13/19 9
3. Golubović Boban 11/19 10
4. Kosić Ognjen 02/19 7
5. Malešević Petar 01/19 7

 

INFORMATIKA 1

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Banjac Velimir 12/19 7
2. Vidović Dražen 05/19 9
3. Lukajić Matej 13/18 7
4. Mitrović Gorana 03/19 8
5. Mihajlović Luka 09/19 9
6. Savanović Srđan 13/19 10
7. Savković Andrej 11/19 9
8. Stanišljević Ana 24/19 7
9. Tomić Drago 06/19 7
10. Ćeranić Simo 22/19 7
11. Škrbo Milana 25/18 7

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 22.11.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent