Navigacija

Diferencijalni i integralni račun 1, OKT

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Matej Lukajić 70

2. Miloš Tadić 60

3. Ana Adžić 54

4. David Škorić 50

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 14.10. u 10h iznad Pravnog fakulteta.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak 17.10 u 10h iznad Pravnog fakuleta.

Usmeni ispit iz LAAG će biti održan u srijedu 16.10. u 15h iznad Pravnog fakulteta.