Navigacija

TM2_Rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 16. 9. 2019. zadovoljila je Vukojević Milana 04/17, bodova 1,5/3.

Uvid u radove obaviće se u terminu konsultacija (utorak od 11.00).

Završni ispit održaće se u četvrtak 26. 9. 2019. u 13.00 na AGGF.