Navigacija

Odbrana elaborata i pismeni dio ispita iz predmeta GI1, GI2, GIS, GISHP, VGP i KP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata i pismeni dio ispita iz sledećih predmeta održaće se 12.07.2019. godine:

 1. Geoinformacioni sistemi
  • odbrana elaborata sa početkom u 9:00
 2. Geoinformatika 1
  • odbrana elaborata sa početkom u 12:30
  • pismeni dio ispita sa početkom u 11:00
 3. Geoinformatika 2
  • odbrana elaborata sa početkom u 15:15
  •  pismeni dio ispita sa početkom u 11:00
 4. Vizuelizacija geoprostornih podataka
  • odbrana elaborata sa početkom u 16:00
  • pismeni dio ispita sa početkom u 16:30
 5. GIS u hidrotehničkoj praksi
  • odbrana elaborata sa početkom u 16:00
  • pismeni dio ispita sa početkom u 16:30
 6. Kartografske projekcije
  • odbrana elaborata sa početkom u 14:30
  • računski dio ispita sa početkom u 12:30