Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1 i Račun izravnanja 3

Oglasna pločaRačun izravnanja 3 - RI3

Usmeni dio ispita iz Računa izravnanja 1 i Računa izravnanja 3 održaće se 28.06. (petak) u 8 časova.