Navigacija

SJ2 i SJ8_Rezultati kolokvijuma, juni 2019.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

SJ2

Kolokvijum 1 i 2

02/16   Gogić  Gordana 19.5/20  i  12/20 

21/14  Glamočić Aleksa 15/20 i 10.5/20 

36/20 Čičić Milorad 10.5/20 i 4.5/20 

27/15 Malinović Marina 17.5/20 i  10/20 

04/16 AzarićStefan 16/20 i 14 /20 

08/15 Bera Dijana 19/20 i 16.5/20 

05/15 Klječanin Goran 10.5/20 i 11.5/20 

15/16 Stanišić Slađana 16.5/20 i 14.5/20 

24/15 Rajić Nikolina 13.5/20 i 10/20 

07/16 Damjanović Nikolina 19.5/20 i 16.5/20 

17/15 Soprenić Dara 18.5/20 i 14.5/20 

SJ8 

kolokvijum 1 i 2

24/13 Kovačić Dajana 13/20 i 10/20