Navigacija

SJ 3, 4_Rezultati pismenog ispita i termin usmenog dijela ispita_maj_2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

Engleski jezik 3

01/14 Slavipa Zakić 35/40 

21/13 Momir Stanković 15.5/40 (nije položio)

62/09 Nikolina Lukić 20.5/40 

05/14 Milan Šukalo 26/40 

Engleski jezik 4 

05/14 Milan Šukalo  16/40 (nije položio)

62/09 Nikolina Lukić 21/40 

09/12 Darija Mirosavljević 23/40 

40/13 Bojana Krupljanin 25.5/40 

 

Usmeni dio ispita će se održati  u petak 07.06. 2019. u 17:30 u kabinetu br 11 na lokaciji iznad Pravnog fakulteta.