Navigacija

Dekanu AGGF-a, prof. dr Brankici Milojević uručena povelja Udruženja inženjera Beograda

AktuelnostiNovosti i obavještenjaNagrade

Udruženje inženjera Beograda je na Naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem "Bespravna gradnja, legalizacija, zaštita urbanih sredina, prostora, resursa, istorijskog i kulturnog nasljeđa i životne sredine" koja je održana u Beogradu, 31.05.2019. god. uručilo povelje za doprinos radu Udruženja, povodom 60 godina njihovog rada i 150 godina rada Saveza inženjera i tehničara Srbije. 

Između ostalih istaknutih profesora i inženjera, povelju u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i Saveza je dobila i dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Brankica Milojević.

"Ova saradnja traje više od dvije decenije, od kada sam, u nedostatku strukovnih udruženja na prostoru Republike Srpske, aktivno uključena u rad Saveza inženjera i tehničara Srbije i Udruženja inženjera Beograda.Osim ličnog učešća u radu godišnjih konferencija, kao mentor i predmetni nastavnik sam organizovala predstavljanje studenata AGGF-a  na konferenciji 2014. god., što je posebno važno zbog afirmacije studenata i našeg fakulteta. Nadam se da će moja i saradnja fakulteta sa ovim strukovnim udruženjima biti još više intenzivirana u narednom periodu", istakla je prof. Milojević.