Navigacija

Izvještaj o konkursu za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu predavanja na Epoka Univerzitetu u Tirani, Albanija

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projektiAktuelnostiStipendijeK-FORCE

Dana 25.04.2019. godine je na zvaničnoj internet stranici Arhitektonsko-građevinskogeodetskog fakulteta objavljen Javni konkurs za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu predavanja na Epoka Univerzitetu u Tirani, Albanija. Mobilnost se obavlja u okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo).

Pregledom dostavljenog konkursnog materijala ustanovljeno je da je prijavljen jedan kandidat, Malina Čvoro, stalno zaposlena kao docent na Arhitektonsko-građevinskogeodetskom fakultetu. Kandidat je dostavila potrebnu dokumentaciju zahtjevanu konkursom i u konkursnom roku.

Stoga, konzorcijum K-FORCE projekta predlaže kandidata Malinu Čvoro za mobilnost u svrhu predavanja na Epoka Univerzitetu u Tirani u periodu 12 - 17. maj, 2019. godine. 

Izvještaj se dostavlja prijavljenom kandidatu i postavlja na zvaničnu internet stranicu fakulteta u skladu sa raspisom