Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA KOMASACIJA

Oglasna pločaGeodezijaKomasacija - KOM

Usmeni ispit iz predmeta Komasacija održaće se u četvrtak 25.04.2019. godine u 10.00 časova u sali K1.