Navigacija

SJ1, 2, 3, 4_Rezultati pismenog dijela ispita_april 2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

Engleski jezik 1 

06/16  Dejan Ćosić 23/40 bodova 

31/17 Bogdan Hrvač 29.5/40 bodova

21/15 Zolak Lazar 8.5/40 (nije položio)

  Engleski jezik 3 

05/14 Milan Šukalo 16/40 (nije položio)

25/13 Nikola Knežević 26.5/40 bodova 

09/12 Darija Mirosavljević 21/40 bodova 

40/13 Bojana Krupljanin 20/40 bodova

26/13 Miladin Vujičić 15/40 (nije položio)

21/13 Momir Stanković 0/40 (nije položio)

62/09 Nikolina Lukić 14/40 (nije položila)

Engleski jezik 4 

48/13 Marko Cupać 31.5/40 bodova

08/13 Srđan Jolić 20.5/40 bodova

42/13 Dajana Dizdar 27/40 bodova