Navigacija

Izvještaj o konkursu za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu predavanja na Visokoj tehničkoj strukovnoj školi u Novom Sadu u okviru ERAZMUS+ PROJEKTA "K-FORCE"

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projektiAktuelnostiStipendijeK-FORCE

Dana 28.03.2019. godine je na zvaničnoj internet stranici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta objavljen Javni konkurs za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu predavanja na Visokoj tehničkoj strukovnoj školi u Novom Sadu, Srbija. Mobilnost se obavlja u okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo).

Pregledom dostavljenog konkursnog materijala ustanovljeno je da je prijavljen jedan kandidat, Gordana Broćeta, stalno zaposlena kao docent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Kandidat je dostavila svu potrebnu dokumentaciju zahtjevanu konkursom i u konkursnom roku, te zadovoljava uslove propisane Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja.

Stoga, konzorcijum K-FORCE projekta predlaže kandidata Gordanu Broćetu za mobilnost u svrhu predavanja na Visokoj tehničkoj strukovnoj školi u Novom Sadu u periodu 15-19. april, 2019. godine.