Navigacija

USMENI ISPIT IZ KOMASACIJA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI 3

Oglasna pločaGeodezijaKomasacija - KOMKatastar nepokretnosti 3 / MA

Prvi ciklus studija

Usmeni ispit iz Komasacija održaće se u utorak 05.02.2019. godine u 9 časova, sala 4.

Drugi ciklus studija

Usmeni ispit iz Katastra nepokretnosti 3 održaće se u utorak 05.02.2019. godine u 17 časova, sala 4.