Navigacija

Termin pismenog dijela ispita iz predmeta GI1, GI2, KP, VGP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termin pismenog dijela ispita je 18.02.2019. godine, iz predmeta:

  • Geoinformatika 1 od 9:00,
  • Geoinformatika 2 od 9:00,
  • Kartografske projekcije od 9:00,
  • GIS u hidrotehničkoj praksi od 16:00,
  • Vizuelizacija geoprostornih podataka od 16:00.