Navigacija

SPGRA _SJ1 _SJ3_Rezultati 2. kolokvijuma, januar, 2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3

Engleski jezik 1

Stojčić Nikolina 11,5/20

Jorgić Nataša 18.5/20

Škrebić Sara 15.5/20

Nikolić Sandra 18/20

Miletić Draško 7/20

Jokanović Sanja 12/20

Jaćimović David 16/20

Smiljanić Vladimir 14/20

Čivčić Stefan 17/20

Stanišljević Zorica 17/20

Bosnić Dragana 17,5/20

Grabljić Đorđe 17/20

Vukojević Milana 11.5/20

Kristina Malić 14.5/20

Dajana Reljić 17.5/20

Erić Aleksandra 7/20

Malešević Savo 12/20

Engleski jezik 3 

Vasic Goran 14/20

Malešević Srđan 15/20

Đekić Vid 15/20

Vuković Biljana 17.5/20

Milanović Dragana 11.5/20

Nina Rajačić 16/20

Subić Dragan 17,5/20

Svi koji nisu polozili ovaj kolokvijum mogu ga ponavljati sutra ili u ponedeljak u terminu ispita SP Arhitekture. 

Sutra polazu oni koji nisu nikako izlazili na oba kolokvijuma i jedan od njih. Ukoliko nisu prijavili ispit ne mogu polagati.