Navigacija

SJ1, 2, 3, 4_Rezultati pismenog dijela ispita_feb. 2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3

Engleski jezik 1 

33/17 Draško Miletić 10/20 (kolokvijum)

08/17 Jovana Đurić 22/40

23/14 Goran Vasić 15/20 (prvi kolokvijum=

Engleski jezik 2 

01/16 Mirjana Kuzmanović 20/20 (drugi kolokvijum)

26/16 Marijana Ubović 17.5/20 (drugi kolokvijum) 

Engleski jezik 3 

04/14 Tanja Stanivuković 10/20 (kolokvijum 2) 

32/09 Nikola Jovičić 20.5/40 

Engleski jezik 4 

03/13 Siniša Kopuz 30/40 

32/09 Nikola Jovičić 21/40