Navigacija

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 2 - GI2

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka su:

  1. Biljana Kuridža, 02MGEO/18 - 5 (deset)
  2. Aleksandra Ćosić, 07MGEO - 5 (deset)
  3. Dragana Jovanović, 12MGEO -4,2 (devet)
  4. Stefani Marjanović, 09MGEO - 4,2 (devet)
  5. Milana Čičić, 4,2 (devet)
  6. Milana Despot, 10MGEO -2,5 (šest)